Facebook
Twitter
YouTube

Vaja Letenye (26. 3. 2010)

V petek, 26. marca 2010 se je v Letenyu in okolici odvijala zaščitno reševalna vaja

V okviru dobrega sosedskega sodelovanja sta se vaje udeležila tudi predstavnika Izpostave URSZR Murska Sobota. Vajo sta organizirala Obrambni svet županije Zala in Uprava za varstvo pred katastrofami županije Zala. Izvajalci vaje so bile: civilna zaščite občin Letenye in Murarátka, prostovaljni gasilci teh občin, poklicni gasilci iz Lentija, župana obeh občin, vodstvo Obrambnega sveta in vodstvo Uprave za varstvo pred katastrofami županije Zala. Vaja se je izvajala na treh delovnih točkah. V sosednjem kraju Murarátka so reševalci gradili protipoplavni nasip iz vreč s peskom v dolžini cca 50 m, v Letenyu so v sklopu vaje odstranili drevo, ki je nevarno ogrožalo električne vode, na drugi lokaciji pa več dreves v nizu, kamor bo šola širila parkirišče. Obrambni svet, ki je zagotovil sredstva za izvedbo vaje, si prizadeva za izvedbo vaj, na katerih bi reševalci storili poleg vaje tudi kaj koristnega. Na tej vaji so pokazali nekatere aktivnosti pri varstvu pred poplavami. Protipoplavni nasip bo ostal vgrajen v bodoči nasip, odstranjeno drevo ne bo več ogrožalo električnih vodov, odstranjen niz dreves pa bo sprostil prostor za parkirišče šole. Po končani vaji so se vse enote postrojile na dvorišču šole, kjer je bila izvršena kratka analiza vaje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE