Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev regijskih načrtov zaščite in reševanja (15. 6. 2005)

Javna razgrnitev osnutkov regijskega načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Pomurja in načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Pomurja


Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002 in 17/2002) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob
množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Pomurja
in
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju Pomurja


V pisni obliki sta načrta na vpogled v prostorih
Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka 106,
v času od 15. junija do 14. julija 2005.

Zainteresirani si lahko načrta ogledajo po predhodnem dogovoru tudi izven navedenega časa.


Vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE