Facebook
Twitter
YouTube

XI. Regijsko preverjanje usposobljenosti EPPCZRK_POMURJE 05 (15. 6. 2005)

XI. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa RS v Pomurju - Rakičan, 4. 6. 2005.


Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava URSZR Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota sta v soboto, 4. junija 2005, organizirala XI. izbirno-regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se je odvijalo pri gradu v Rakičanu.
Preverjanje usposobljenosti je bilo izvedeno na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ob terorističnem napadu in množičnih nesrečah, ki lahko po ocenah ogroženosti prizadenejo območje Pomurja.

Na preverjanju usposobljenosti je sodelovalo skupno 22 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 14 domačih (12 občinskih ekip CZ, 1 ekipa CZ iz gospodarske družbein 1 ekipa OZRK,) ter 8 tujih ekip iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala (2 ekipi CZ), Železno (2 ekipi CZ) in Gyor-Moson-Sopron (1 mladinska ekipa CZ), avstrijskih dežel Štejersko (1 mladinska ekipa RK) in Gradiščansko (1 ekipa RK) ter hrvaške županije Medžimursko (1 mladinska ekipa RK).

Ekipe so sodelovale v treh kategorijah:
A. ekipe PP CZ in RK, katerih noben pripadnik ni končal izobraževalni program s področja zdravstva (13 ekip)
B. ekipe PP CZ in RK, katerih pripadniki so končali izobraževalni program s področja zdravstva (1 ekipa)
C. ekipe PP CZ in RK iz sosednjih obmejnih dežel in županij (8 ekip)

po enotne programu preverjanja na štirih delovnih točkah s po tremi poškodovanci:

A: Ugrabitev talcev v javni zgradbi, pride do eksplozije in streljanja
B: Poskus ugrabitve avtobusa, pride do pretepa, avtobus zapelje s ceste
C: Eksplozija v skladišču kemikalij
D: Podrt most po eksploziji podtaknjene bombe


Rezultati preverjanja ekip so naslednji:

Skupina A:
1 mesto: ekipa PP CZ NEMČAVCI - MO MURSKA SOBOTA
2 mesto: ekipa PP CZ OBČINA LJUTOMER
3. mesto: ekipa PP CZ RAKIČAN - MO MURSKA SOBOTA


Skupina B:
1 mesto: ekipa PP CZ DOM STAREJŠIH LJUTOMER (edina udeležena)

Skupina C:
1 mesto: ekipa RK OBERPULLENDORF – A. GRADIŠČANSKA
2 mesto: ekipa RK RADKERSBURG – A. ŠTAJERSKO
3. mesto: ekipa PP CZ SÁRVÁR – ŽELEZNO


Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici!

Prvouvrščena ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Murska Sobota – Nemčavci (iz kategorije A) bo svoje znanje in spretnosti pokazala na državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo 15. oktobra 2005 v Mariboru v sklopu »DNEVOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA«

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE