Facebook
Twitter
YouTube

OBVESTILO-Postopki vodenja evidenc, razporejanja in pozivanj

Obvestilo o spremembah v postopkih vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč z uveljavitvijo Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/2009).

V Uradne listu RS št. 40/2009 z dne 29.5.2009 je bil objavljen nov Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki je stopil v veljavo 15 dni po njegovi objavi. S tem  je prenehalo veljati Navodilo o evidenci, rezporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list R, št. 29/96).

Pravilnik je prinesel nekaj novosti v postopkih vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v skladu z določili 17. člena navedenega pravilnika objavila na svoji spletni strani (http://www.sos112.si/slo/index.phpobrazce, ki jih predpisuje pravilnik in so namenjeni postopkom vodenja evidenc, razpoprejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Tako je na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi oblike obrazcev ter njihovi objavi na spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR, št. 023-114/2009-1, z dne 4.9.2009) ter v skladu s 3., 7., 14., 15. in v povezavi s 17. členom Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/2009), določena oblika obrazcev:
-              -      Obr. EZRP-01- Evidenčni list,
-              -      Obr. EZRP-02 - Predlog za razporeditev na dolžnost v CZ,
-              -      Obr. EZRP-02.PE - Predlog za vpis v posebno evidenco,
-              -      Obr. EZRP-03 - Zahtevek za izdajo poziva,
-              -      Obr. EZRP-04 - Splošni poziv,
-              -      Obr. EZRP-04.U - Splošni poziv - ustanovitelj,
-              -      Obr. EZRP-05 - Mobilizacijski poziv,
-              -      Obr. EZRP-06 - Potrdilo o udeležbi pri opravljanju nalog ZRP,
-              -      Obr. EZRP-06.U - Potrdilo o udeležbi pri opravljanju nalog ZRP - ustanovitelj.
 
Z namenom poenotenja postopkov vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je določena tudi oblika obrazcev:
-        Obr. EZRP-07 - Zahtevek za ukinitev razporeda na dolžnost v CZ,
-        Obr. EZRP-07.PE - Zahtevek za ukinitev vpisa v posebno evidenco,
-        Obr. EZRP-08.ZU - Obvestilo državljanu o zaključku razporeda v CZ – na zahtevo ustanovitelja,
-        Obr. EZRP-08.UD - Obvestilo državljanu o zaključku razporeda v CZ – po uradni dolžnosti,
-        Obr. EZRP-09. - Obvestilo  ustanovitelju o spremembi osebnih podatkov pripadnikov CZ.

Ustanovitelje enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč vljudno prosimo, da pri postopkih vezanih na vodenje evidence, razporejanje ter pozivanje pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, upoštevajo določila navedenega pravilnika ter uporabijo predpisane obrazce.

Nekateri obrazci priloženi temu tekstu, so že prilagojeni naši organizacijski enoti t.j. za upravno območje  Izpostave URSZR Murska Sobota (npr. naziv upravnega organa z naslovom!), originalne obrazce pa lahko dobite na prej navedeni spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE