Facebook
Twitter
YouTube

Seminar za učitelje izbirnega predmeta VNDN (7. 5. 2010)

Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje organizira seminar za učitelje izbirnega predmeta "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami".

Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje organizira seminar za učitelje izbirnega predmeta "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami".

Seminar PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA PREDAVATELJE IZBIRNEGA PREDMETA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, bo potekal v sredo, 19.5.2010, v prostorih Osnovne šole I Murska Sobota, Štefana Kovača 23, 9000 Murska Sobota, v učilnici v 3. nadstropju. Seminar bo trajal od 9.00 do 16.30 ure. V času od 12.55 do 13.35 ure je predviden odmor za kosil

Na seminar za učitelje izbirnega predmeta "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" je 28 pomurskih osnovinh šol prijavilo skupno 35 kandidatov-učiteljev. Poleg pomurskih osnovnih šol sta na semaira prijavljeni tudi dve osnovni šoli s ptujskega območja (OŠ Ivanjkovci in OŠ Juršinci) s po enim kadidatom.

Več informacij glede izbirnega predmeta in učnega načrta si lahko ogledate na straneh http://eucenje.urszr.si/. Udeležencem seminarja bo na voljo tudi spletna učilnica na http://eucenje.urszr.si/, kamor bodo lahko vstopali preko Moodle-a (na desni strani ekrana), uporabniško ime in geslo pa bodo v Moodlu ustvarili sami preko povezave Nimate gesla?
Dostop do predmeta Izbirni predmet VNDN je po vpisu uporabniškega imena in gesla mogoč s klikom na ta predmet in vpisom ključa resevanje.

Za morebitna dodatna vprašanja glede organizacije usposabljanja me lahko pokličete na telefon 01 4796458 ali kontaktirate na e-mail mojca.stopar@urszr.si.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE