Facebook
Twitter
YouTube

Mladinsko tekmovanmje v Železni županiji na Madžarskem (21. 4. 2010)

Učenci Osnovne šole Kuzma so se udeležili okrajnega mladinskega tekmovanja s področja zaščite in reševanja v Körmendu.

Učenci Osnovne šole Kuzma so se udeležili okrajnega tekmovanja mladih v Körmendu v Železni županiji na Madžarskem, ki je potekalo 15. 4. 2010. Sodelavalo je 23 ekip.Ekipa OŠ Kuzma je v skupnem seštevku točk dosegla 2. mesto z 783 točkami in za prvouvrščeno ekipo zaostajala le za tri točke. Že štirinajst let poteka aktivno obmejno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota in obmejno madžarsko Železno županijo. Med najbolj tradicionalne oblike sodelovanja spada prav udeležba na mladinskih tekmovanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri naših šolah, mentorjih in učencih je takšna oblika sodelovanja sprejeta zelo lepo, saj se mladi doslej v našem šolskem sistemu ne srečujejo s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je to načrtovano z naslednjim šolskim letom kot stalna oblika aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito. Vsekakor pa bi kazalo s takšno obliko sodelovanja nadaljevati, saj nam Železna županija vrača z udeležbo njihovih ekip na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči ter s sodelovanjem na natečaju za likovna in literrarna dela na temo VNDN. Okrajno tekmovanje je izbirno za udeležbo na županijskem tekmovanju in ga izvajajo na okrajnih tekmovanjih po vsej županiji. Na tak način so vključene v tekmovanje vse osnovne in srednje šole v županiji (in v državi). V sistemu izobraževanja se s temi vsebinami seznanijo vsi mladi v učnem procesu in na tekmovanjih. Tekmovanje sestavljajo delovne točke, na katerih tekmovalci rešujejo teoretičen test, primerjajo veščine in spretnosti ter znanja z raznih področij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot na primer: evakuacija, gradnja nasipa iz vreč s peskom, RKB zaščita, prenos ranjenca iz ogroženega območja, nudenje prve pomoči, orientacija, premagovanje ovir, gasilske veščine, streljanje z zračno puško ipd.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE