Facebook
Twitter
YouTube

Razpis - XVI. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2010 (23. 3. 2010)

Razpis XVI. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju v letu 2010.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona razpisujeta XVI. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju za leto 2010.

Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 5. junija 2010 s pričetkom ob 8.00 uri v Gornji Radgoni

Regijsko preverjanje organizirata Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona. Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije.
Regijsko preverjanje se organizira in izvaja v skladu s Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, februar 2010).
Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim na različnih realistično prikazanih situacijah. Ustanovitelji ekip prve pomoči priloženo prijavnico vrnejo na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 30. aprila 2010. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije.
Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov/pripadnikov, ki morajo imeti opravljen predpisan tečaj za bolničarja prve pomoči pri RKS. Ekipo lahko spremlja tudi rezervni član ekipe. Kot član ekipe, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati učitelj ali predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.
Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij.

Na preverjanju sodelujejo ekipe za prvo pomoč v štirih kategorijah:
A. ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08), ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter ekipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa – ekipe, ki štejejo 6 članov;
B. ekipe kot pod točko A – ekipe, ki štejejo od 3 do 5 članov;
C. ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav in
D. ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije.

Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A« in »B«.

Prvo uvrščena ekipa na regijskem preverjanju usposobljenosti bo imela pravico sodelovanja na državnem preverjanju, ki bo izvedeno 9. oktobra 2010 v Murski Soboti.

Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip zagotovita na osnovi pogodbe Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije. Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, izobraževanje in udeležbo na preverjanju usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE