Facebook
Twitter
YouTube

Akcija popisa divjih odlagališč (23. 3. 2010)

V soboto, 20. marca je po vsej Sloveniji potekala akcija popisovanja divjih odlagališč, v katero se je s svojimi potenciali, tako človeškimi kot tehničnimi, vključila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in njena Izpostava Murska Sobota, kot ena izmed 13 v Sloveniji.

V soboto, 20. marca 2010 je po vsej Sloveniji potekala akcija popisovanja divjih odlagališč, v katero se je s svojimi potenciali, tako človeškimi kot tehničnimi, vključila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in resševanje in njena Izpostava Murska Sobota, kot ena izmed 13 v Sloveniji.

Za sobotno akcijo se je javilo 5 uslužbencev/prostovoljcev z naše izpostave. Sodelujoči v akciji so predhodno vzpostavili kontakte z občinskimi koordinatorji akcije in se dogovorili za sodelovanje v akciji. Občinam je bilo dano na razpolago 6 vozil in 6 GPS aparatov. Posebnega zanimanja za uporabo službenih vozil s strani občin ni bilo, razen v primeru Občine Lendava ter Občine Beltinci.
Poudariti moramo, da v sobotni akciji ni bilo posebej vrednega izpostavljanja množičnosti ter izvajanja aktivnosti, saj je večina občin že predhodno popisala divja odlagališča (vsi jih še niso vnesli v spletno aplikacijo) v organizaciji npr. študentske organizacije, raznih društev in klubov, posameznikov-naravovarstvenikov oziroma jih bodo še popisovale v delovnih dneh skozi ta teden, do zastavljenega roka za zaključek popisa.
Občine, s katerimi smo bili v stiku, niso posebej zaprosile za našo pomoč pri popisu. Največkrat so zaprosili za GPS aparate, ki smo jih tudi vseh 6 razpoložljivih izposodili. Več delavcev izpostave je popisalo več divjih odlagališč v občini Beltinci, občini Kobilje, občini Moravske Toplice, občini Puconci, občini Lendava … V akciji so bila uporabljena so bila 3 službena vozila.

 
Razlog za našo odločitev, da smo aktivno sodelovali  v akciji popisovanja divjih odlagališč v sklopu akcije Očistimo Slovenijo je zelo preprost. Pri našem delu na terenu se pogosto srečujemo z odpadki in divjimi odlagališči, veliko tega vidimo tudi ob naši intervencijah, zato menimo, da je bil čas, da vsi skupaj nekaj naredimo za čisto Slovenijo. 
 
MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE