Facebook
Twitter
YouTube

Razglasitev rezultatov natečaja - ŽIVALI in NESREČE (18. 3. 2010)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov XIII. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2009/10, na temo “Naravne in druge nesreče – ŽIVALI in NESEČE” v Osnovni šoli Bogojina.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v sredo, 17. marca 2010 organizirala osrednjo regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov XIII. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2009/10, na temo “Naravne in druge nesreče – ŽIVALI in NESREČE« s podelitvijo pohval in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja ter zahval njihovim mentorjem. Prireditev je potekala v prostorih Osnovne šole Bogojina.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, ter vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščitno-reševalne opreme, evakuacij iz VVZ in OŠ idr.)
 
Na XIII. natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – ŽIVALI in NESREČE« v šolskem letu 2009/10 je iz pomurske regije sodelovalo 264 avtorjev s 277 izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 224, v izboru literarnega dela pa 53 del. Nekateri avtorji so sodelovali na natečaju z več deli. Letos je na razpisu sodelovalo 24 šol in 17 vrtcev, kar je več kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih.
Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih držav Hrvaške in Madžarske. Iz 24 šol smo prejeli 40 likovnih del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je seveda opravilo 114 slovenskih in 28 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – ŽIVALI in NESREČE«. V času prireditve je potekala razstava izbrana izbranih likovnih in literarnih del v prostoru športne dvorane.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2009/10 smo izbrali Osnovno šolo Bogojina. Šola prejme za nagrado trideset odsevnih brezrokavnikov in pet košarkarskih žog.
Za najaktivnejši vrtec pa smo izbrali Vrtec Dobrovnik. Za nagrado prejme lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-Fru.

Izpostava URSZR Murska Sobota je ob tej priložnosti izdala Bilten »ŽIVALI in NESREČE« z reprodukcijami vseh nagrajenih likovnih in literarnih del.
Literarna dela je ocenila komisija v sestavi: Brigita Lovenjak, profesorica slovenskega jezika na OŠ II Murska Sobota ter Silvija Pugelj in Edvard Ljubec iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota. Likovna dela je ocenila komisija v sestavi: Anton Buzeti, likovni pedagog na OŠ Bakovci ter Janez Bošnak in Primož Senčar iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Bogojina se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in pripravljene kulturne utrinke na prireditvi.

MaSm

Prispevek TV AS
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE