Facebook
Twitter
YouTube

Delovni sestanek (28. 5. 2005)

Delovni sestanek na temo sodelovanja operativnih sestavov in pristojnih služb ob večjih prometnih nesrečah v Pomurju

V sredo, 18. maja 2005 je Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota organizirala delovni sestanek predstavnikov Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota, Policijske uprave Murska Sobota, reševalnih služb nujne medicinske pomoči pomurskih zdravstvenih domov in pomurskih operativnih gasilskih enot širšega pomena, ki v pomurskem prostoru aktivno, z roko v roki, sodelujejo ob vseh večjih prometnih nesrečah, ko je potreba po nudenju nujne medicinske pomoči ponesrečencem in tehničnega reševanja leteh iz poškodovanih vozil.
Namen delovnega sestanka je bila analiza dosedanjega sodelovanja ob večjih prometnih nesrečah, še posebej v obdobju oktober 2004 in do maja 2005, t.j. od zadnjega sestanka zgoraj navedenih predstavnikov ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju oz. možnostih za izboljšanje že tako dobrega sodelovanja omenjenih operativnih sestavov in služb.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE