Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca – dneva Civilne zaščite v Pomurju (3. 3. 2010)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, Beltinci, 3. marec 2010.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota organiziral v sredo, 3. marca 2010, ob 17.00 v prostorih Kulturnega doma v Beltincih osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite podelil za območje Pomurja v letu 2010 naslednja priznanja in nagrade Civilne zaščite:

I. PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje je prejelo:
Prostovoljno gasilsko društvo VERŽEJ, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 130 obletnici društva.

II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje je prejelo:
Prostovoljno gasilsko društvo PUŽEVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 120 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo STRUKOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 120 obletnici društva.

III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
Priznanje so prejeli:
• gospa Anica BENKOVIČ
• gospod Janez BARBELJ
• gospod Frančišek POTOČNIK
• gospod Peter CVETKOVIČ – imenovanemu je bilo podeljeno priznanje na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2010.
Prostovoljno gasilsko društvo ŠRATOVCI, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 100 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo MELE, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 100 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo DOMANJŠEVCI, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 110 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo GRLAVA, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 110 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo BANOVCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 110 obletnici društva.

IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje so prejeli:
• gospod Jože BRATINŠČAK
• gospod Stanislav BRATUŠA
• gospod Alojz FELKAR
• gospod Anton GOMBOC
• gospod Milan HUNJADI
• gospod Boris KRESLIN
• gospod Ludvik KUZMA
• gospod Branko LONČAR
• gospod Fredi MENCIGAR
• gospod Janez REŽONJA
• gospod Ivan ROJKO
• gospod Dejan SEVER
• gospod Anton TÖRNAR
• gospod Miroslav VUK
Gasilska zveza BELTINCI
Prostovoljno gasilsko društvo ČERNELAVCI

Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem dnevu Civilne zaščite.

MaSm

Prispevek TV AS
Če ne vidite videa, preverite, da imate nameščen Windows Media Player vtičnik.
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE