Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru (27. 5. 2005)

Obrambno, varnostno, zaščitno-reševalni dan na Gimnaziji »Franca Miklošiča« v Ljutomeru

V torek, 17. maja 2005 je Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota skupaj z Upravo za obrambo Murska Sobota, Policijsko upravo Murska Sobota, SV Vojašnico Murska Sobota, PGD Ljutomer in PRS RP Gornja Radgona (GA-PO-RA) sodelovala pri pripravi in izvedbi obrambno, varnostno, zaščitno-reševalnega dne na Gimnaziji »Franca Miklošiča« v Ljutomeru.
Predstavitve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizira Izpostava URSZR Murska Sobota skupaj z ostalimi organi, službami, operativnimi sestavi društev in drugih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, potekajo v VVZ, osnovnih in srednjih šolah v sklopu vsakoletnih programov aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito.
Izpostava URSZR Murska Sobota je ob tej priložnosti audiovizuelno predstavitvila sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, organiziranost in delo regijskega centra za obveščanje ter sistem radijskih zvez ZARE. Obiskovalcem je bilo voljo tudi razpoložljivo promocijsko gradivo z navedenega področja.
Regijska enota Civilne zaščite - oddelek za RKB izvidovanje se je predstavil s specialnim vozilom in pripadajočo specialno opremo oddelka, prav tako je bil predstavljen del specialne opreme regijskega voda za tehnično reševanje.
Operativna gasilska enota PGD Ljutomer je pripravila uvodno vajo evakuacije dijakov iz objekta gimnazije ter predstavila specialno vozilo in opremo za posredovanje ob nesrečah v cestnem prometu, ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter za tehnično reševanje.
Potapljači PRS RP Gornja Radgona (GA-PO-RA) so predstavili delovanje enote in pripadajočo opremo za reševanje na in iz vode.
V uvodni vaji evakuacije dijakov iz objekta gimnazije je prvič sodelovala tudi novoustanovljena ekipa prve pomoči Civilne zaščite gostujoče gimnazije.
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je po mnenju obiskovalcev, organizatorjev ter izvajalcev aktivnosti dobro uspela in dosegla zastavljeni cilj.

Izvedena aktivnost in podobne aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za vzajemno zaščito, so izredno pomembne za mladino, saj se ob teh priložnostih seznanijo z viri ogrožanja zaradi naravnih in drugih nesreč v domačem okolju in širše, z osebno in vzajemno zaščito v primeru nesreč, z organi, službami, operativnimi sestavi društev in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v primeru teh nesreč. Obenem take aktivnosti služijo tudi za promocijo področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj zagotovo pripomorejo k splošni prepoznavnosti sistema in vseh sodelujočih v sistemu.

MaSm


Fotoarhiv:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE