Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2010 (22. 2. 2010)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite v Beltincih, dne 3. marca 2010.

1. marec se praznuje kot svetovni dan Civilne zaščite. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – svetovnega dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – svetovnem dnevu Civilne zaščite, v sredo, 3. marca 2010, ob 17.00 uri v Kulturnem domu Beltinci, Ulica Štefana Kovača 1.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije praviloma ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Tako je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota za leto 2010 skupaj 28 priznanj Civilne zaščite, od tega:
16 x bronasti znak Civilne zaščite (14 x posameznik, 1 x PGD; 1 x GZ);
9 x srebrni znak Civilne zaščite  (4 x posameznik, od tega bo 1 x vročeno dne 1.3.2010 ob državni slovesnosti v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju; 3 x PGD za 100 in 2 x PGD za 110 obletnico aktivnega delovanja);
2 x zlati znak Civilne zaščite  (2 x PGD za 120 obletnico aktivnega delovanja – priznanji bosta vročeni ob 120 obletnici društva);
1 x plaketa Civilne zaščite  (1 x PGD za 130 obletnico aktivnega delovanja – priznanje bo vročeno ob 130 obletnici društva).

Od zgoraj navedenih priznaj bo na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite na Brdu pri Kranju, 1. marca 2010 podeljen 1 srebrni znak Civilne zaščite posamezniku.
Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev ne vročujejo na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč priložnostno ob slovesnosti v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev.

Ob priložnosti osrednje regijske prireditve ob 1. marcu – svetovnem dnevu Civilne zaščite vas vljudno vabimo, da se udeležite slovesne podelitve priznanj in nagrad Civilne zaščite in se s tem pridružite počastitvi svetovnega dneva Civilne zaščite.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

VABILO (PDF datoteka)