Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema VNDN študentom VŠV v Čakovcu (27. 5. 2005)

Predstavitev sistema VNDN študentom Visoke šole za varnost v Čakovcu

Že več let poteka aktivno obmejno sodelovanje med pomursko regijo - Izpostavo URSZR Murska Sobota in obmejno hrvaško županijo Medžimursko. Sodelovanje poteka na podlagi dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Hrvaško na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med oblike sodelovanja sodi med drugim tudi sodelovanje na seminarjih, posvetih in drugih oblikah izobraževanja in usposabljanja, katerih se udeležujejo tudi predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota.
V soboto, 14. 5. 2005 je vodja izpostave na povabilo mag. Ivana Tota, dekana Veleučilišta Velika Gorica in predavatelja predmeta Civilna zaščita pri Visoki šoli za varnost, izvajal predavanje študentom 3. letnika Visoke šole za varnost, na temo »Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji«.
V sklopu predavanja je bila med drugim odprta tema primerjave podobnosti sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški ter spremembe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po vstopu Slovenije v EU in NATO integracije.
Take oblike medsebojnega sodelovanja strokovnih kadrov so med drugim pomembne s stališča vzpostavitve neposrednih kontaktov med strokovnimi kadri, izmenjave izkušenj ter neposrednega spoznavanja organiziranosti sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Navedeno je zelo pomembno pri načrtovanju in izvajanju potrebnih zaščitnih ukrepov in drugih zaščitno-reševalnih aktivnosti pri pojavu čezmejnih vplivov zaradi naravnih in drugih nesreč, nudenju medsebojne pomoči v silah in sredstvih ter ob reševanju in odpravljanju posledic nesreč.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE