Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o XI. IRPUEPPCZRKS, Rakičan, 4.6.2005 (27. 5. 2005)

Informacija o XI. izbirnem regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa RS v Rakičanu, 4. 6. 2005

Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava URSZR Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota organizirata v soboto, 4. junija 2005, XI. izbirno-regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se bo odvijalo od 8.00 do 14.00 ure pri gradu v Rakičanu.

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ob terorističnem napadu in nesrečah, ki lahko po ocenah ogroženosti prizadenejo območje Pomurja.
Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, sodelovale tudi tuje ekipe iz sosednjih obmejnih županij in dežel Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Trenutno je prijavljenih skupno 20 ekip in sicer 10 občinskih ekip, 4 ekipe iz gospodarskih organizacij in zavodov ter 6 tujih ekip.
Na preverjanju bodo sodelovale ekipe v treh kategorijah:

A. ekipe PP CZ in RK, katerih noben pripadnik ni končal izobraževalni program s področja zdravstva
B. ekipe PP CZ in RK, katerih pripadniki so končali izobraževalni program s področja zdravstva
C. ekipe PP CZ in RK iz sosednjih obmejnih dežel in županij

po enotnem programu preverjanja na štirih delovnih točkah.

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ob terorističnem napadu in nesrečah, ki lahko po ocenah ogroženosti prizadenejo območje Pomurja.

Prvouvrščena ekipa iz kategorije A ima pravico sodelovati na državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo 15. oktobra 2005 v Mariboru v sklopu »DNEVOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA«

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE