Facebook
Twitter
YouTube

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (20. 1. 2010)

Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je povabil vodstva šol, učitelje in učiteljice, da uvrstijo izbirni predmet  "Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami" v seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2010/11.

Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je z dopisom, navedenim v zvezi, povabil vodstva šol, učitelje in učiteljice, ki so se v okviru aktivnosti Dnevov zaščite in reševanja v Novem mestu, 6. oktobra 2009, udeležili posveta na temo »Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v osnovnih šolah«, da uvrstijo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2010/2011.

Povabilo za uvrstitev izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam v seznam izbirnih predmetov za šolsko leto 2010/11, ni namenjeno le osnovnim šolam, ki so že prejele povabilo, temveč velja za vse zainteresirane osnovne šole.

S tem namenom vam v priponkah posredujemo informacijo o izbirnem predmetu Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za šolsko leto 2010/11 ter informacijo o seminarju za učitelje tega izbirnega predmeta.
 
Da bi lahko vsem ravnateljem pomurskih osnovnih šol, na enoten način predstavili projekt uvrstitve izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v seznam izbirnih predmetov osnovnih šol za šolsko leto 2010/11 in program dopolnilnega usposabljanja za predavatelje tega izbirnega predmeta, smo se z vodstvom Zavoda RS za šolstvo OE Murska Sobota dogovorili, da bomo to izvedli v eni izmed točk rednega strokovnega srečanja ravnateljev, ki bo 15. februarja 2010, na OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru.

Več informacij o predmetu in o seminarju za učitelje je na voljo na povezavi http://eucenje.urszr.si oziroma v priponkah tega prispevka.
Prav tako lahko več informacij o izbirnem predmetu zainteresirani pridobijo s strani kontaktnih oseb:
- Olga Andrejek, vodja Sektorja za izobraževanje in usposabljanje v Upravi RS za zaščito in reševanje Uradu za  za izobraževanje in usposabljanje; e-pošta: olga.andrejek@urszr.si; telefon: 01 479 64 02;
- Martin Smodiš, vodja Izpostave URSZR Murska Sobota; e-pošta: martin.smodis@urszr.si; telefon: 02 535 22 01;


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE