Facebook
Twitter
YouTube

Tekmovanje s področja zaščite in reševanja v Körmendu (9. 5. 2005)

Okrajno mladinsko tekmovanje s področja zaščite in reševanja v Körmendu v obmejni madžarski županiji Železno

Izpostava za varstvo pred katastrofami Körmend iz Železne županije je tudi letos organizirala že tradicionalno mladinsko tekmovanje s področja zaščite in reševanja. Tekmovanja se je udeležila štiričlanska osnovnošolska ekipa z mentorjem in ravnateljem iz OŠ Kuzma ter delegacija Izpostave URSZR Murska Sobota. Sodelovanje pomurskih osnovnošolskih otrok na okrajnem tekmovanju v Körmendu je že tradicionalno in poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja Izpostave URSZR Murska Sobota s sosednjo obmejno madžarsko županijo Železno.

Na tekmovanju se je preverjalo znanje s področja alarmiranja, nudenja prve pomoči, spoznavanja osnov s področja EU, streljanja z zračno puško, dela na kontaminiranem področju, radionavigacije, orientacije na terenu, poznavanja vozila za nevarne situacije – po namenu in opremljenosti, premagovanja ovir, spretnosti gašenja z brentačo, premagovanja ovir idr.

Na tekmovanju je sodelovalo skupaj šest osnovnošolskih ekip in pet srednješolskih ekip. Ekipa OŠ Kuzma je v skupni razvrstitvi dosegla drugo mesto med osnovnošolskimi ekipami.

Glede na zanimanje osnovnih šol za sodelovanje pri aktivnostih, ki potekajo v sklopu obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pozitiven odziv pri osnovnošolski mladini, bo v prihodnosti potrebno dati še poseben poudarek organiziranju podobnih skupnih aktivnosti v obmejnih regijah in vključiti v aktivnosti tudi otroke iz ostalih regij.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE