Facebook
Twitter
YouTube

Udeležba na otroški olimpiadi varnosti (9. 5. 2005)

Udeležba pomurskih osnovnošolskih otrok na otroški olimpiadi varnosti »SAFETY tour 2005« v Stinatzu v obmejni avstrijski deželi Gradiščanski

V torek, 3. 5. 2005 je bila v obmejni avstrijski deželi Gradiščanski, v kraju Stinatz izvedena otroška olimpiada varnosti “Safety – tour 2005”. Na olimpiadi je sodelovala tudi 15 članska osnovnošolska ekipa z mentorjem in ravnateljem iz pomurske OŠ Kuzma.

Sodelovanje pomurskih osnovnošolskih otrok na olimpiadi je že četrto leto zapored potekalo v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja Izpostave URSZR Murska Sobota s sosednjimi obmejnimi županijami in deželami ter njenega sodelovanja v delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami Euroregio West /Nyugat Pannonia.

Izpostava URSZR Murska Sobota je tudi koordinirala priprave in samo sodelovanje osnovnošolske ekipe na olimpiadi. Prav tako je delegacija Izpostave URSZR Murska Sobota spremljala osnovnošolsko ekipo na olimpiadi.

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz tematike osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).

Poleg pomurske osnovnošolske ekipe je na olimpiadi sodelovalo deset osnovnošolskih ekip iz dežele Gradiščanske in po ena ekipa in obmejnih madžarskih županij Zala in Železno.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE