Facebook
Twitter
YouTube

Redni letni posvet s področja VNDN 2009 (23. 11. 2009)

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v sredo, 18.11.2009, organizirala redni letni Posvet o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju.

Na podlagi letnega programa dela za leto 2009, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizirala redni letni Posvet o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Posvet, ki je bil v sredo, 18. novembra 2009 v sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota, je bil namenjen županom pomurskih občin, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, občinskim poveljnikom CZ, članom Štaba CZ za Pomurje, poveljnikom OGZ oz. GZ, poveljnikom GEŠP, predstavnikom OZRK, predstavnikom Policije ter drugim predstavnikom organizacij in služb, ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrelčah v Pomurju. Udeležilo se ga je 46 prej navedenih predstavnikov.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE