Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2010 (20. 11. 2009)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2010.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-14/2009-1, z dne 16. 11. 2009) za leto 2010, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 14. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 30. 1. 2009 (sklep št. 094-28/2008-121, z dne 30. 11. 2009), bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2010 podelil skupno 151 priznanj in nagrad Civilne zaščite.
Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je v letu 2010 predvidena podelitev naslednjih priznanj:

·         1 priznanje – zlati znak Civilne zaščite

·         2 priznanji – srebrni znak Civilne zaščite

·         5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite

 

Predloge za kipec Civilne zaščite lahko posredujejo vsi predlagatelji, komisija pa bo izmed vseh predlogov izbrala enega.


Razpis za podelitev priznanj in nagrad s pripadajočimi obrazci se nahaja v priponkah. Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota in v elektronski obliki na našo e-pošto: izpostava.ms@urszr.si, najkasneje do četrtka, 7. januarja 2010.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE