Facebook
Twitter
YouTube

VABILO - Posvet s področja VNDN 2009 (9. 11. 2009)

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizira v sredo, 18.11.2009, redni letni Posvet o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju.

Na podlagi letnega programa dela  za leto 2009, organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota redni letni Posvet o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo v sredo, 18. novembra 2009 ob 9.00 uri v sejni dvorani Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75.

Program posveta:
1. Uvod.
2. Aktualne naloge in usmeritve za delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Pomembnejše spremembe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot posledica sprememb področne zakonodaje. 4. Pregled dela regijskega centra za obveščanje v letu 2008/09.
5. Nudenje strokovne pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ustanoviteljem enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
6. Ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2009.
7. Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2009 in aktivnosti v letu 2010.
8. Zaključek (vprašanja, predlogi, razprava ..).

Posvet je  namenjen županom pomurskih občin, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, občinskim poveljnikom CZ, članom Štaba CZ za Pomurje, poveljnikom OGZ oz. GZ, poveljnikom GEŠP, predstavnikom OZRK, predstavnikom Policije ter drugim predstavnikom organizacij in služb, ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrelčah v Pomurju.Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave 


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE