Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema VNDN na OŠ Gornji Petrovci

9. oktobra 2009 je na Osnovni šoli Gornji Petrovci v okviru tedna otroka potekala predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Učencem je na treh delovnih točkah bila predstavljena različna zaščitno-reševalna oprema.

Na prvi točki je bila predstavljena oprema tehnično-reševalne enote, kjer so si učenci lahko med drugim ogledali reševalni čoln.

Na drugi točki jim je bilo predstavljeno delo centra za obveščanje s poudarkom na številki 112 za klic v sili. Učenci so na tej točki lahko preizkusili radijske postaje.

Na tretji točki pa je potekala predstavitev opreme RKB enote, kjer so si učenci lahko ogledali različne detektorje, zaščitne maske, vremensko postajo ter drugo.

PS

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE