Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema VNDN na DOŠ II v Lendavi

Dne 6. oktobra 2009 je na Dvojezični osnovni šoli II. v Lendavi potekala zaščitno reševalna vaja "EVAKUACIJA 2009/10" na kateri je bila predstavljena tudi zaščitno reševalna oprema Izpostave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota.

Na DOŠ II. v Lendavi so po končani evakuaciji izvedli še praktične delavnice za vse učence, ki so jih razdelili v dve skupini.
Vsaka skupina si je ogledala:
- opremo gasilskega vozila,
- opremo civilne zaščite - reševalni čoln in
- demonstracijo nudenja prve pomoči osebam z zlomi.

Gasilci iz Gasilske zveze Črenšovci so učencem predstavili še praktičen potek gasilskih vaj, ki so ga izvedli mladi gasilci iz GZ Črenšovci. V izvajanju gasilskih vaj so se preizkusili tudi učenci DOŠ II. Lendava.

Sledila je predstavitev ustvarjanja učencev na temo naravne in druge nesreče ter ogled filma.

Za konec je bila izvedena še kratka analiza zaščitno reševalne vaje.

PS

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE