Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode na stvareh - neurje 4.8.2009

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklepe o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, močnim vetrom in točo z ne 4.8.2009 (URSZR, št. 844-/2009-127, z dne 5.8.2009, št. 844-/2009-135, z dne 5.8.2009 in št. 844-/2009-143, z dne 11.8.2009).


Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, št. 81/06 in 68/08)  izdala sklepe o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, močnim vetrom in točo z ne 4.8.2009 (URSZR, št. 844-/2009-127, z dne 5.8.2009, št. 844-/2009-135, z dne 5.8.2009 in  št. 844-/2009-143, z dne 11.8.2009). .

Na podlagi izdanih sklepov se prične na prizadetih območijih pomurskih občin: Apače, Gornja Radgona, Radenci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Ljutomer, Kobilje, Rogašovci in Sveti Jurij ob Ščavnici, z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo  na stvareh zaradi posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo dne 4.8.2009.

Zbiranje vlog (obrazec 4 in obrazec 5) mora biti zaključeno do torka, 18.8.2009, podatki pa doi tega dne vnešeni v spletno aplikacijo AJDA. Pri ocenjevanju škode je potrebno upoštevati tipične skupine del iz priloge 3 zgoraj navedene uredbe.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove.
 
Regijske komisije za ocenbjevanje škode opravijo kontrolne preglede do petka, 21.8.2009.

Prav tako je Uprava RS za zaščito in reševanje v zadevi izdanih sklepov o pričetku ocenjevanja škode na stvareh, izdala obvestilo o začetku vnosa podatkov v AJDO 2009 (št. 844-3/2009-136, z dne 6.8.2009) in obvestilo o popisu škode na kmetijskih zemljiščih, katero so nekatere občine pričele ocenjevati na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo z dne 4.8.3009 (št. 844-3/2009-145, z dne 13.8.2009).MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE