Facebook
Twitter
YouTube

MLADINSKO TEKMOVANJE NA MADŽARSKEM (6. 7. 2009)

Učenci Osnovne šole Kuzma so se udeležili okrajnega tekmovanja mladih v Vasvarju.

Učenci Osnovne šole Kuzma so se udeležili okrajnega tekmovanja mladih v Vasvarju v Železni županiji na Madžarskem, ki je potekalo 20. 4. 2009. Sodelavalo je 25 ekip.Ekipa OŠ Kuzma je v skupnem seštevku točk dosegla 3. mesto. Že trinajst let poteka aktivno obmejno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota in obmejno madžarsko Železno županijo. Med najbolj tradicionalne oblike sodelovanja spada prav udeležba na mladinskih tekmovanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri naših šolah, mentorjih in učencih je takšna oblika sodelovanja sprejeta zelo lepo, saj se mladi sicer v našem šolskem sistemu ne srečujejo s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsekakor pa bi kazalo s takšno obliko sodelovanja nadaljevati, saj nam Železna županija vrača z udeležbo njihovih ekip na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči. Okrajno tekmovanje je izbirno za udeležbo na županijskem tekmovanju in ga izvajajo na okrajnih tekmovanjih po vsej županiji. Na tak način so vključene v tekmovanje vse osnovne in srednje šole v županiji (in v državi). V sistemu izobraževanja se s temi vsebinami seznanijo vsi mladi v učnem procesu in na tekmovanjih. Tekmovanje sestavljajo delovne točke, na katerih tekmovalci rešujejo teoretičen test, primerjajo veščine in spretnosti ter znanja z raznih področij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot na primer: evakuacija, gradnja nasipa iz vreč s peskom, RKB zaščita, prenos ranjenca iz ogroženega območja, nudenje prve pomoči, orientacija, premagovanje ovir, gasilske veščine, streljanje z zračno puško ipd.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE