Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR - množina nesreča na AC_ver. 1.0_POMURJE (14. 1. 2009)

Javna objava sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 1.0, na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na podlagi 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002, 17/2002, 17/2006) Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, javno objavlja sprejet  

Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 1.0.

Naveden načrt je v digitalni obliki (*.pdf) dosegljiv na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje http://www.sos112.si/murska sobota. Prav tako je načrt v pisni obliki na vpogled v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, soba 110.

Martin SMODIŠ
PODSEKRETAR
VODJA IZPOSTAVE

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE