Facebook
Twitter
YouTube

Redno letno posvetovanje o VNDN v Pomurju (17. 3. 2005)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota je organizirala v sredo, 16. marca 2005, v prostorih sejne dvorane Gasilskega doma Murska Sobota, redno letno posvetovanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami za področje Pomurja.

Posvetovanje je bilo namenjeno županom pomurskih občin, občinskim strokovnim delavcem s področja zaščite in reševanja, občinskim gasilskim poveljnikom oz. poveljnikom občinskih gasilskih zvez, poveljnikom operativnih gasilskih enot širšega pomena, predstavnikom območnih združenj Rdečega križa, predstavnikom PZS - reševalnim postajam, tabornikom, idr., ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v Pomurju.

MaSm Udeleženci posveta so bili seznanjeni:

- z aktualnimi nalogami in usmeritvami za delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2005
- s stanjem na področju načrtovanja
- s stanjem na področju organiziranosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji
- z izobraževanjem in usposabljanjem na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- z aktualnimi nalogami regijskega centra za obveščanje
- z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora v letu 2004 in inšpekcijskim nadzorom v letu 2005 na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih.

V razpravi na koncu posveta, v kateri je konstruktivno sodelovalo več udeležencev posveta, so bili podani predlogi za izboljšanje nadaljnjega sodelovanja med Izpostavo URSZR Murska Sobota, lokalnimi skupnostmi, operativni sestavi društev in drugih organizacij ter drugimi subjekti, ki aktivno sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči. Prav tako so bili podani predlogi za spremembe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na posvetu so bili prisotni tudi predstavniki lokalnih sredstev javnega obveščanja, ki so že isti dan oz. naslednji dan objavili prispevke o posvetu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE