Facebook
Twitter
YouTube

Svečana prireditev ob dnevu Civilne zaščite v Cankovi (13. 3. 2005)

Izpostava URSZR Murska Sobota je v četrtek, 3. marca 2005 ob 13. uri v Cankovi pripravila osrednjo regijsko svečano prireditev ob 1.marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.


Na osrednji regijski slovesnosti v pomurski regiji so pripadniki Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugi zaslužni posamezniki, zavodi in organizacije prejeli priznanja in nagrade za zasluge pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih ob tej priliki podeljuje Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Priznanja in nagrade Civilne zaščite so prejeli:

PLAKETO CIVILNE ZAŠČITE
- Stanislav HUNJADI*

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
- Mirko SANKOVIČ
- Ludvik ORBAN

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
- Ljudmila PELCL*
- Slavko ŠKERLAK
- PGD MARKIŠAVCI
- PGD STARA NOVA VAS
- PGD MURSKI ČRNCI
- PGD FIKŠINCI

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
- Osnovna šola PUCONCI*
- Aleksander BUDJA
- Štefan JANČARIČ
- Štefan KUHAR
- Stanislav WOLF

OPOMBA: * Priznanja in nagrade Civilne zaščite so bila dobitnikom podeljena na osrednji državni prireditvi, 1. marca 2005 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Vabilu na osrednjo regijsko slovesnost so se odzvali predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Štaba CZ RS, pomurski župani, strokovni delavci s spodročja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavniki gasilskih organizacij, Civilne zaščite, Policije, potapljačev, Rdečega križa ter drugih organizacij in služb, ki aktivno sodlujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v pomurski regiji.

Prav tako so se v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki potekajo na podlagi meddržavnih sporazumov, slovesnosti udeležile tudi delegacije iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, hrvaške županije Medžimurske ter avstrijske dežele Gradiščannske.

V sklopu slovesnosti so bile podeljene tudi nagrade in pohvale nagrajencem regijskega izbirnega likovnega in literarnega natečaja na temo »Naravne in druge nesreče – POTRES« ter zahvale njihovim mentorjem.

Iskreno se zahvaljujemo se vsem, ki so s svojim deležem doprinesli k uspeli slovesnosti, še posebej pa Osnovni šoli Cankova, ki nam je z izvirnim kulturnim programom popestrila prireditev ter Občini Cankova kot gostiteljici osrednje slovesnosti.

nazaj
na seznam