Facebook
Twitter
YouTube

Regijski izbirni natečaj za likovna in literarna dela (12. 3. 2005)

Regijski izbirni natečaj za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče – Potres v šolskem letu 2004/2005

Na VIII. natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Potres« v šolskem letu 2004/05 je iz pomurske regije sodelovalo 214 avtorjev z 210 izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 178, v izboru literarnega dela pa 36 del. Nekateri avtorji so sodelovali na natečaju z več deli, nekatera dela pa so bili skupinski izdelki.

Letos je na razpisu sodelovalo 27 šol in vrtcev. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih. Opažamo, da so nekateri mentorji verjetno sramežljivi, saj na kar nekaj delih nismo našli njihovih imen, zato jim tudi nismo mogli izdati zahval. V bodoče nepopolno označenih del ne bomo sprejeli v izbor. Tokrat lahko šole pisno zaprosijo za izdajo zahvale mentorjem, ki na delih niso bili navedeni.

Natečaja so se v sklopu programa aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske. Iz 17 šol smo prejeli 44 likovnih del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je seveda opravilo 84 slovenskih in 22 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Potres.

Podelitev nagrad in pohval nagrajencem natečaja ter njihovim mentorjem je že tradicionalno potekala v sklopu osrednje regijske slovesnosti ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE, v Cankovi, 3. marca 2005.


Likovna in literarna dela je ocenila komisija v sestavi:
Brigita Lovenjak, prof. slovenskega jezika,
Vladimir Potočnik, akademski slikar,
Janez Bošnak, likovni pedagog.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2004/05 smo izbrali OŠ Cankova. Šola je prejela za nagrado komplet 7 knjig. Za najaktivnejši vrtec pa smo izbrali Vrtec Gornja Radgona - Enota Apače. Za nagrado je prejel lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-fru.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE