Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2009 (23. 2. 2009)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite v Lendavi , dne 3. 3. 2009

1. marec se praznuje kot svetovni dan Civilne zaščite. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – svetovnem dnevu Civilne zaščite, v torek, 3. marca 2009, ob 17.00 uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Trg Györgya Zale 1.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije praviloma ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite. Tako je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil za območje Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota za leto 2009 naslednja priznanja in nagrade:
• 1 priznanje - plaketa Civilne zaščite;
• 1 priznanje - zlati znak Civilne zaščite;
• 3 priznanja - srebrni znak Civilne zaščite;
• 11 priznanj - bronasti znak Civilne zaščite.

Od zgoraj navedenih priznaj bo na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite na Brdu pri Kranju, 27. februarja 2009 podeljena 1 plaketa Civilne zaščite, 1 srebrni znak Civilne zaščite in 1 bronasti znak Civilne zaščite. Letos se priznanje za obletnico prostovoljnega gasilskega društva ne podeljuje ob dnevu Civilne zaščite, temveč takrat, ko bo posamezno prostovoljno gasilsko društvo dejansko imelo obletnico. Tako se bo zlati znak Civilne zaščite podelil kasneje ob obletnici.


KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE