Facebook
Twitter
YouTube

Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2008/09 (13. 10. 2008)

Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2008/09.

Uprava RS za zaščito in reševanje je že enajsto leto zapored pripravila Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2008/09.

Program vsebuje štiri glavne sklope in sicer:
- INFORMIRANJE
- NATEČAJ
- IZOBRAŽEVANJE in
- PRAKTIČNO USPOSABLJANJE.

Izpostava URSZR Murska Sobota je program posredovala vsem VVZ in osnovnim šolam v Pomurju v njihovo izvajanje. Izpostava se bo, kot vsako leto, s svojimi strokovnimi delavci, skupaj z ostalimi sodelujočimi, aktivno vključevala v planirane aktivnosti programa.

Sodelujoči v programu aktivnosti lahko pridobijo vse informacije o naravnih in drugih nesrečah ter napotke, kako ravnati ob njih, dobijo na naši spletni strani: http://www.sos112.si ali v reviji UJMA - revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE