Facebook
Twitter
YouTube

Dan varnosti v Güssingu (29. 9. 2008)

V soboto, 20. 9. 2008 je bila prireditev ob dnevu varnosti v Güssingu, v sosednji obmejni avstrijski deželi Gradiščanski.

Že več let poteka aktivno obmejno sodelovanje med sedanjo Izpostavo URSZR Murska Sobota, obmejno avstrijsko deželo Gradiščansko ter obmejno madžarsko županijo Zala in Železno županijo.

Sodelovanje poteka na podlagi dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z R Avstrijo ter R Madžarsko na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med oblike sodelovanja sodijo tudi aktivnosti v Delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST-NYUGAT PANNONIA, katerih se redno udeležujemo tudi predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota.

Prireditev ob dnevu varnosti je bila letos prvič mednarodnega pomena, saj so k sodelovanju povabili tudi R Madžarsko in R Slovenijo. R Madžarska se je udeležila z reševalno ekipo na vodi, R Slovenija pa z mobilno enoto ekološkega laboratorija Inštituta Jožef Štefan (ELME). Glavne naloge ELME so hitro odkrivanje nevarnih RKB-snovi, strokovno svetovanje pri odpravljanju posledic onesnaženja okolja ob nezgodi ter izobraževanje in ekološko ozaveščanje.

Na prireditvi ob dnevu varnosti so se predstavili:
• LSZ (Landessicherheitszentrale - deželna varnostna centrala)
• Rdeči križ,
• Bundesheer (Vojska),
• Policija,
• Mejna straža,
• Civilna zaščita,
• Gasilci,
• ÖAMTC (Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club - klub za pomoč voznikom),
• ARBÖ (Auto-, Motor-, Radfahrerbund Österreich - zveza za pomoč voznikom)
• ÖWR (Österrichische Wasserrettung - reševanje na vodi in iz vode),
• ekipa z reševalnimi psi ter
• ekipi iz R Madžarske in R Slovenije.

Vojska je poleg svojih terenskih vozil, tankov in helikopterja predstavila tudi skok s padalom iz helikopterja. Policija je predstavila svoja službena vozila in opremo, Mejna straža pa predstavila akcijo reševanja z izurjenimi psi. Reševanje z izurjenimi psi pa je predstavila tudi ekipa z reševalnimi psi. Svojo opremo so predstavili tudi LSZ, Rdeči križ, Civilna zaščita, gasilci, ARBÖ, ÖWR in ÖAMTC, ki je predstavila simulacijo zaviranja in simulacijo na streho obrnjenega vozila, torej kako se rešiti iz takega vozila.

Glede na vsebino programov dela Delovne skupine se predlaga, da se predstavniki Izpostave URSZR še naprej udeležujemo vseh aktivnosti euregijske pobude - Delovne skupine, ker le-te zajemajo aktualno problematiko s področja varstva pred katastrofami na tem področju in so kot take zametek vključevanja v euregijske povezave.

KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE