Facebook
Twitter
YouTube

Obvestilo - razpis Ekološkega sklada (10. 9. 2008)

Obvestilo v zvezi z Javnim razpisom za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008.

 
Glede na dejstvo, da se pojavlja več klicev oškodovancev po neurjih z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008 v zadevi razpisa Ekološkega sklada za julijska neurja obveščamo oškodovance o naslednjem:

Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad je dne 1. avgusta 2008 v Uradnem listu RS, št. 99/08 objavil Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008, 39OB08B. Upravičenci do kredita so občani, ki imajo stalno prebivališče na naslovu, kjer stoji stanovanjski objekt, poškodovan v neurju 13. in 14 julija 2008.

 Razpis določa, da je višina kredita, ki ga upravičenec lahko dobi na tem javnem razpisu, odvisna od vrste in višine nastale škode, ki se ugotavlja na podlagi Ocene delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4), ki ga sklad po uradni dolžnosti pridobiva pri Upravi RS za zaščito in reševanje (pri tem je bilo upoštevano dejstvo, da prizadeti občani niso dobili teh obrazcev ter da so ti zbrani pri za to pristojni Upravi RS za zaščito in reševanje).

Vlada RS je potrdila škodo julijskega neurja, tako da Uprava RS za zaščito in reševanje že posreduje obrazce oškodovancev  za to neurje na Ekološki sklad.
Tudi za avgustovska neurja so objavljeni razpisi. Po potrditve ocene škode s strani Vlade RS in na podlagi zaprosila Ekološkega sklada, bo Uprava RS za zaščito in reševanje prav tako posredovala izpise oškodovancev, ki so zaprosili za kredit.

V Ptuju je odprta tehnično-informacijska pisarna, kamor se lahko obračajo oškodovanci po informacije in sicer na brezplačno številko 080 25 50 ali na številko 02 787 50 44!


MaSm
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE