Facebook
Twitter
YouTube

Dodatno navodilo-izredno ocenjevanje škode-kmet. pridelki (20. 8. 2008)

Dodatno navodilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-221, z dne 20.8.2008) za izredno ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008.

Veliko oškodovancev kliče na Upravo RS za zaščito in reševanje zaradi izrednega sklepa o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče 15. in 16.08.2008 oziroma izpolnjevanja obrazca v prilogi sklepa.

Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli naslednje navodilo:
1. Stolpec G (škoda v €) ostane prazen, ni ga potrebno izpolniti.
2. Pri poškodovanih ali uničenih kmetijskih kulturah v rubriki zavarovanje – stolpec H, se opredeli namesto št. zavarovalne police le izjava kmeta DA/NE o zavarovanosti konkretnega poškodovanega ali uničenega kmetijskega pridelka.

Ta opredelitev za stolpec H pomeni samo možnost primerjave zavarovane - nezavarovane kmetijske proizvodnje po obsegu in ne pomeni nadomeščanja izpada dohodka zaradi izgube na pridelku.

Rok za popis škode na KMETIJSKIH PRIDELKIH ( PRILOGA 8 je v prilogi in na spletni strani uprave http://www.sos112.si/slo/) in oddajo zbirnikov na pristojne Izpostave URSZR je 10. september 2008, tako kakor piše na Sklepu za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, ki ste ga dobili od URSZR.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE