Facebook
Twitter
YouTube

Obvestilo - vnos podatkov v AJDO 2008 - škoda na stvareh (20. 8. 2008)

Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-212, z dne 20.8.2008) o začetku vnosa podatkov o škodi na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 v aplikacijo AJDA 2008.

Na podlagi podatkov iz originalnih obrazcev o škodi na stvareh zaradi neurja 15. in 16. avgusta 2008 (največ 4 in 5), ki jih vam posredujejo oškodovanci, vnašate podatke v Ajdo 2008.
Pri tem upoštevajte naslednje:
1. Vsi obrazci so podpisani s strani oškodovanca in občinske komisije, ki je ocenila škodo v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode.
2. Kakor že veste, po 22. členu Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove. Obrazci, ki jih je izpolnila komisija Zavoda za gozdove morajo imeti podpise članov Zavoda in žig Zavoda.
3. Obrazce, ki jih je izpolnila komisija Zavoda za kulturno dediščino, ravno tako morajo imeti njihov podpis in žig.
4. Vsi obrazci imajo žig občine.
5. Rok za popis škode na stvareh in vnos obrazcev v Ajdo 2008 (tudi od Zavoda za gozdove in Zavoda za kulturno dediščino) je 5. september 2008, tako kakor piše na Sklepu za ocenjevanje škode, ki ste ga dobili od URSZR.

Že sedaj lahko naredite kopije originalnih obrazcev.

O izpisu obrazcev iz Ajde 2008 in o datumu pošiljanja originalnih obrazcev na pristojno izpostavo URSZR boste pravočasno obveščeni.

Zgoraj navedena navodila ne vplivajo na izpolnitev obveznosti občin na podlagi dopisa Ministrstva za okolje in prostor št. 34525-5/2008/35 z dne 19.8.2008 s katerim želi Ministrstvo za okolje in prostor zbrati nekatere dodatne podatke zaradi sprejemanja nujnih ukrepov v zvezi z obravnavano nesrečo na Vladi RS.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE