Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o ocenjevanju škode v tekoči kmet. proizvodnji

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda (Priloga 5, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode) zaradi deževja, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16.8.2008 (URSZR, št. 844-21/2008-196, z dne 18. 8. 2008 in št. 844-21/2008-245, z dne 21. 8. 2008 ).

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 3. in 4. točke sklepa Vlade RS (št. 41008-22/2008/4, z dne 17.7.2008) in 7. ter 54. člena člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, št. 79/04, št. 81/06 in št. 68/08) sprejela sklep o pričetku izrednega ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda (Priloga 5, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode) zaradi deževja, poplav, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16. avgust 2008.

Na podlagi sprejetega sklepa se pričene z izrednim ocenjevanjem škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda zaradi deževja, poplav, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16.8.2008, na prizadetih območijih pomurskih občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Gornja radgona, Grad, Križevci, Ljutomer, MO Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Veržej in Apače .

Pri izrdenem ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi deževja, poplav, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16.8.2008 se uporablja obrazec, ki je priložen in tudi objavljen na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (www.sos112.si).

Izredno ocenjevanje opravijo občinske komisijem za ocenjevanje škode tako, da na zahtevo oškodovanjca ocenijo zlasti vrsto prizadetih kultur, procent poškodovanosti oz. zmanjšanja pridelka in poškodovano površino.

Oceno škode na pridelkih, ki so uničeni v celoti, v zgoraj navedeni nesreči, morajo občinske komisije posebej posredovati Izpostavi URSZR Murska Sobota v obliki zbirnika, ki vsebuje podatke o: občini, nosilcu KMG, naslovu nosilca, KMG-MID, TRR, površini in vrsti uničenega kmetijskega pridelka. V ta namen vam prilagamo obrazca zbirrnikov in sicer:
- zbirnik za 100% poškodovane kulture in
- zbirnik za kulture, ki niso 100% poškodovane.

Izredno ocenjevanje škode je treba zaključiti do 10.9.2008.

Izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji v letu 2008 zaradi neugodnih vremenskih razmer se bo uporabila zlasti za določitev potrebnih ukrepov kmetijske politike.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE