Facebook
Twitter
YouTube

Informacija občinam o ocenjevanju škode na stvareh

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 (URSZR, št. 844-21/2008-189, z dne 16.8.2008 in št. 844-21/2008-206, z dne 18.8.2008 ).

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, št. 79/04, št. 81/06 in št. 68/08) sprejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16.8.2008.

Na podlagi sprejetega sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo, se prične na prizadetih območijih pomurskih občin: Gornja Radgona, Radenci, Tišina, MO Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Beltinci, Cankova, Ljutomer, Sveti Jurij, Razkrižje, Veržej, Tišina in Gornji Petrovci ter Apače, Križevci, Grad, Lendava in Šalovci, z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo dne 15.8. in 16.8.2008 in sicer na stavbah in infrastrukturi.

Zbiranje vlog (obrazec 4 in obrazec 5, Uradni list RS, št. 68/08) mora biti zaključeno do 5. 9. 2008 in vnešeno v Ajdo 2008. Regijske komisije bodo opravile kontrolne preglede do 10. 9. 2008.

V ta namen vam prilagamo tudi kopije navedenih sklepov, ki so ga v neurju prizadete občine prejele po faksu.

 

PS:
Občine, ki še nimajo imenovanih občinskih komisij, naj to storijo nemudoma! V komisijah naj bodo obvezno tudi strokovnjaki (gradbinci, agronomi, kmetovalci itd.) za določena področja! 

Na običajen način obvestite vaše občane, da prijavijo škodo na objektih, ki jo nato oceni občinska komisija na obr. 4. Obrazec podpiše podpiše oškodovanec in občinska komisija, ki prav tako odtisne žig občine na obrazec.  
Škodo na infrastrukturi oceni občinska komisija na obr.5.
Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove.
Škodo na kulturni dediščini oceni Zavod za kulturno dediščino.

Za vpis škode je aktivirana tudi aplikacija AJDA 2008 na naslovu http://ajda.sos112.si. Občine, ki do sedaj niste vpisovale škode v AJDO 2008, namestite aplikacijo na katerem koli spletnem brskalniku z vpisom navedenega naslova, se prijavite in po odobritvi gesla lahko delate, saj vas aplikacija vodi sama!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE