Facebook
Twitter
YouTube

Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju (26. 11. 2007)

Izpostava URSZR Murska Sobota je ažurirala Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, verzija 1.0.

Na osnovi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št. 3/2002, 17/2002 in 17/2006) je Izpostava URSZR Murska Sobota ažurirala Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, verzija 1.0.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE