Facebook
Twitter
YouTube

Evakuacija in predstavitev sistema VNDN na OŠ Beltinci

V soboto, 13.10.2007 je na OŠ Beltinci potekala, v sklopu tehničnega dneva, vaja OGZ Beltinci ter predstavitev dela in opreme reševalnih služb.

Osnovna šola Beltinci je v sodelovanju z OGZ Beltinci pripravila v soboto, 13.10.2007, občinsko vajo zaščite in reševanja z glavno tematiko evakuacije učencev in delavcev šole iz prostorovosnovne šole.
Aktivnosti so potekale v sklopu programa aktivnosti informiranja, izobraževanj in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šol. letu 2007/08 ter aktivnosti meseca požarne varnosti.

Poleg vaje so med drugimi delavci Izpostave URSZR Murske Sobota predstavili organiziranost regijskih enot Civilne zaščite ter del opreme voda za tehnično reševanje in oddelka za RKB izvidovanje. Predstavitev je bila namenjena učencem šestih in sedmih razredov in je potekala s kratko obrazlago ter nato daljšo praktično predstavitvijo in preizkušnjo opreme. Učenci so aktivno in z velikim zanimanjem sodelovali pri pripravljeni predstavitvi.

Ob tej priliki je bilo razdeljeno tudi promocijsko gradivo na temo varstva pred požarom ter na splošno varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

MaSm/EL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE