Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema VNDN na OŠ Stročja vas (27. 10. 2007)

Sodelovanje na vaji »Požar in evakuacija na Osnovni šoli Stročja vas« – 27. 10. 2007

V soboto 27. oktobra 2007 smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota sodelovali na vaji »Požar in evakuacija na Osnovni šoli Stročja vas«. V skladu z načrtom vaje, se je najprej odvijala evakuacija iz šole, sledil pa je prikaz gasilske intervencije.
Ko je bila vaja zaključena so sledile različne predstavitve sil in sredstev. Ena izmed aktivnosti, pri kateri smo aktivno sodelovali tudi mi, je bila predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na številki za klic v sili 112 in predstavitvijo opreme regijskih enot CZ. Tako smo na šolskem dvorišču imeli postavljeno delovno točko, na kateri smo učence seznanili s številko za klic v sili 112, z rokovanjem z radijskimi postajami in pozivniki ter z ostalo tehnično-reševalno opremo.
Učenci in učitelji so z zanimanjem spremljali našo predstavitev in se tudi aktivno vključevali pri praktičnem delu z radijskimi postajami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE