Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje na kulturnem maratonu (21. 6. 2007)

Sodelovanje na kulturnem maratonu Gimnazije Frana Miklošiča v Ljutomeru – 21. 6. 2007

V četrtek 21. junija 2007 smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota sodelovali na kulturnem maratonu, ki ga vsako leto prireja Gimnazija Frana Miklošiča Ljutomer. V skladu z načrtom, se je najprej odvijala evakuacija iz šole, sledile pa so razne aktivnosti in predstavitve. Ena izmed aktivnosti, pri kateri smo aktivno sodelovali tudi mi, je bila predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na sistemu radijskih zvez ZARE. Tako smo na šolskem dvorišču imeli postavljeno delovno točko, na kateri smo dijake seznanili rokovanjem z radijskimi postajami in pozivniki. Dijaki so v organiziranih skupinah tudi praktično preizkusili komuniciranje preko radijskih zvez ZARE. Predstavili smo jim tudi sistem tihega alarmiranja preko pozivnikov ZARE. Dijaki in profesorji so z zanimanjem spremljali našo predstavitev in se tudi aktivno vključevali pri praktičnem delu z radijskimi postajami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE