Facebook
Twitter
YouTube

Aktivnosti na temo varstva pred požarom v leto 2007 (8. 10. 2007)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v okviru aktivnosti na temo varstva pred požarom v letu 2007 pripravila promocojsko gradivo za otroke in odrasle.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v okviru aktivnosti na temo varstva pred požarom v letu 2007 pripravila zgibanko, namenjeno odraslim ter zgibanko, plakat, urnike in kazala, namenjena osnovnošolcem, osnovnošolcem v šolah s prilagojenim programom ter otrokom v vrcu nad 5 let.
V okvir omenjenih aktivnosti v letu 2007 spada tudi priprava in razdeljevanje gradiv (zgibanke, plakati, kazala, urniki) za odrasle in otroke , ki jih Izpostava URSZR Murska Sobota v preteklem in tem tednu razdeljuje po VVZ, osnovnih šolah in osnovnih šolah s posebnimi potrebami. Tako bo le tem razdeljeno 1.200 zgibank, 40 plakatov, 10.800 urnikov in 10.800 kazal. Prav tako bo lokalnim skupnostim za potrebe odraslih razdeljenih 1.300 zgibank in 50 plakatov.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE