Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodno športno srečanje delavcev zaščite in reševanja (8. 10. 2007)

V petek, 5. oktobra 2007 je bilo v Čakovcu mednarodno srečanje delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij in dežel oz. regij Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške.

Letošnje športno srečanje delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je organiziral Območni urad Državne uprave za zaščito in reševanje (PU DUZS) Čakovec.
Srečanje je bilo organizirano v sklopu načrta aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2007 in v sklopu aktivnosti Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA.

Že več let poteka zelo aktivno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota, madžarskima obmejnima županijama Zala in Železno, obmejnima avstrijskima deželama Štajersko in Gradiščansko ter hrvaško obmejno Medžimursko županijo. Sodelovanje poteka na podlagi meddržavnih dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Madžarsko, Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Med oblike obmejnega sodelovanja sodijo tudi aktivnosti v Delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA, v katerih redno sodelujemo tudi predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota.

Poleg aktivnosti sodelovanja na strokovnem področju je med drugimi aktivnostmi tudi vsakoletno športno srečanje delavcev s področja dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Taka srečanja krepijo medsebojne vezi in osebna prijateljstva ter med drugim tudi posredno v veliki meri izboljšujejo sodelovanje na strokovnem področju.

Tekmovanje je bilo v igranju malega nogometa. Ekipa Izpostave Uprave  RS za zaščito in reševanje Murska Sobota je dosegla 4. mesto.

 

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE