Facebook
Twitter
YouTube

Sejem SODOBNA OBRAMBA 2007 (27. 9. 2007)

Uprava RS za zaščito in reševanje je z njeno Izpostavo Murska Sobota sodelovala na 4. mednarodnem sejmu znanja, tehnike in sredstev za obrambo, Civilno zaščito in gasilstvo – "SODOBNA OBRAMBA" v Gornji Radgoni.

V času od 20. do 22. septembra 2007 je  v Gornji Radgoni potekal 4. mednarodni sejem znanja, tehnike in sredstev za obrambo, civilno zaščito in gasilstvo – SODOBNA OBRAMBA.

Na sejmu se je predstavila tudi Uprava RS za zaščito in reševanje z Izpostavo Murska Sobota in sicer s  predstavitvijo področja posameznih dejavnosti v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s poudarkom na predstavitvah sistema radijskih zvez zaščite in reševanja ZARE in ZARE + in sisitema javnega alarmiranja, informacijskega in komunikacijskega sistema zaščite in reševanja s poudarkom na spletnih aplikacijah in spletnim portalom.

Uspešno je bil predstavljen programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito z izvedenim kvizom na navedeno tematiko. Več o rezultatih kviza si lahko preberete v članku z naslovom "Sodobna obramba 2007 - rezultati kviza (24.9.2007)" na povezavi: http://www/slo/izpostava_clanek.php?IzpostavaID=7&catid=27&id=1946.

Prav tako so bile predstavlje dejavnosti in del opreme regijskih oz. državnih enot in služb Civilne zaščite. Pri tem je bilo največ zanimanja v povezavi z razstavljenimi rekviziti (neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi) in delom regijske enote za varstvo pred neeeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) ter opremo regijske enote za RKB izvidovanje.

S področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je s svojim programom vključila tudi Gasilska zveza Slovenije z OGZ Gornja Radgona ter PGD Gornja Radgona. PGD Gornja Radgona, ki je med drugim gasilska enota širšrga pomena, je skupaj z enoto SV drugi dan sejma izvedla zanimivo  vajo na temo nesreče v vojaški bazi.

 MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE