Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja v R Hrvaški (24. 7. 2007)

Vaja zaščite in reševanja v R Hrvaški, Mursko Središče, 19. 5. 2007

V soboto, 19. 5. 2007 sem se kot predstavnica Izpostave URSZR Murska Sobota udeležila vaje zaščite in reševanja v Murskem Središču, v obmejni hrvaški Medžimurski županiji. Vajo zaščite in reševanja je organiziralo mesto Mursko Središče v okviru praznovanja dneva mesta. Na vaji zaščite in reševanja sta me sprejela župan mesta Mursko Središče, g. Rudolf Klennert in predstavnik Področne pisarne za zaščito in reševanje Čakovec, g. Vlado Marcius. Poleg slovenske delegacije se je vaje udeležila tudi madžarska delegacija, in sicer direktor Uprave za varstvo pred katastrofami županije Zala, g. Senkó Zoltán in vodja Izpostave za varstvo pred katastrofami Lenti, g. Tibor Tóth. Na sami vaji so bile predstavljene naloge reševanja ob različnih nesrečah kot so prometna nesreča s požarom, reševanje na vodi in iz vode ter nevarnost poplave in visoke vode. Pripadniki vojaške rezerve so predstavili kako se gradi nasip z vrečami peska ob nevarnosti poplavljanja reke Mure, potapljači poklicnega gasilskega društva pa predstavili reševanje iz vode – reševanje ujetih oseb v potopljenem vozilu ter reševanje na vodi - reševanje ujetih ribičev. Poleg tega so nam gasilci predstavili tudi prečrpavanje visoke vode v zbiralnike. Slovenska delegacija je skupaj z madžarsko delegacijo spremljala vajo zaščite in reševanja, vmes pa izmenjavala mnenja in izkušnje z vodstvom vaje zaščite in reševanja. Po končani vaji zaščite in reševanja je bil tudi zbor vseh sodelujočih ekip.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE