Facebook
Twitter
YouTube

Tabor varnosti v Avstriji (20. 7. 2007)

V času od 15. do 17. 6. 2007 se je 24 učencev 4. razreda devetletke in štirje mentorji udeležili tabora varnosti v Bärnbachu v Avstriji, dežela Štajerska.

V času od 15. do 17. 6. 2007 se je 24 učencev 4. razreda devetletke in štirje mentorji udeležili tabora varnosti v Bärnbachu v Avstriji, dežela Štajerska. Sodelovalo je okrog 120 učencev iz Avstrije, Madžarske in Slovenije. Tabor je organizirala deželna Zveza Civilne zaščite Štajerske ob sodelovanju občine in osnovne šole v Bärnbachu. Aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami se odvijajo na podlagi dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Avstrijo in ga izvaja na podlagi letnega načrta dela Izpostava URSZR Murska Sobota. Predstavniki Občine Cankova in OŠ Cankova so se udeležili občinskega praznovanja v Bärnbachu. Za leto 2008 so dogovorjeni, da bodo učenci OŠ Cankova gostitelji vrstnikov na taboru, ki bo organiziran v Občini Cankova.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Spis (Word datoteka)