Facebook
Twitter
YouTube

XIII.Regijsko preverjanje usposobljenosti EPPCZRK_POMURJE 07 (4. 6. 2007)

XIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju - Murska Sobota, 2. 6. 2007.


Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava URSZR Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota sta v soboto, 2. junija 2007, organizirala XIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se je odvijalo pri gradu v Murski Soboti.
Preverjanje usposobljenosti je bilo izvedeno na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih množičnih nesrečah, ki lahko po ocenah ogroženosti prizadenejo območje Pomurja.

Na preverjanju usposobljenosti je sodelovalo skupno 17 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 12 domačih (7 občinskih ekip CZ, 1 ekipa CZ iz gospodarske družbe, 1 ekipa CZ iz zavoda, 1 srednješolska ekipa RK in 1 ekipa OZRK) ter 5 tujih ekip iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala (2 ekipi CZ), Železno (2 ekipi CZ) ter hrvaške županije Medžimursko (1 mladinska ekipa RK).

Na regijskem preverjanju so ekipe sodelovale v štirih kategorijah:
A. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Republike Slovenije, katerih noben pripadnik ekipe ni končal usposabljanja za področje zdravstva (IV., V. ali višja stopnja medicinske šole);
B. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega Križa iz Republike Slovenije, katerih pripadniki so končali izobraževalni program medicinske šole (IV., V. ali višje stopnje);
C. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav in
D. ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa,
in sicer po enotnem programu preverjanja na realistično prikazanih poškodbah na štirih delovnih točkah

Rezultati preverjanja ekip so naslednji:
Kategorija "A":
1 mesto: ekipa PP CZ NEMČAVCI - MO MURSKA SOBOTA
2 mesto: ekipa PP CZ OBČINA LJUTOMER
3. mesto: ekipa PP CZ SATAHOVCI - MO MURSKA SOBOTA

Kategorija "B":
1 mesto: ekipa PP CZ DOM STAREJŠIH LJUTOMER
2 mesto: ekipa SV VOJAŠNICA CELJE - 20.MOTB

Kategorija "C":
1 mesto: ekipa PP CZ ZALABAKSA– ŽUPANIJA ZALA
2 mesto: ekipa PP CZ SÁRVÁR – ŽUPANIJA ŽELEZNO 
3. mesto: ekipa PP CZ KÖRMEND – ŽUPANIJA ŽELEZNO

Kategorija "D":
1 mesto: ekipa RK SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
2 mesto: ekipa RK EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA ČAKOVEC - ŽUPANIJA MEDŽIMURSKA

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici!

Prvouvrščena ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Murska Sobota – Nemčavci (iz kategorije "A") bo svoje znanje in spretnosti pokazala na državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo 18. oktobra 2005 v Novi Gorici v sklopu »DNEVOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA«

Tudi letos smo organizatorji poskrbeli za popestritev preverjanja s spremljajočimi vzporednimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, policije, SV, kinologov in tabornikov, RKS, nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
Tako so svojo dejavnost in opremo predstavili:
- Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota,
- Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota,
- Policijska uprava Murska Sobota,
- Slovenska vojska - Vojašnica Celje - 20. MOTB,
- gasilska društva širšega pomena: GD Murska Sobota, PGD Ljutomer, PGD Gornja Radgona, PIGE Eko Nafta Lendava,
- Štab Civilne zaščite za Pomurje – regijski oddelek za RKB izvidovanje,
- Štab Civilne zaščite za V. Štajersko – regijska enota za varstvo pred NUS
- Štab Civilne zaščite MO Murska Sobota – tehnično reševalna enota,
- Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona in Reševalna postaja Murska Sobota,
- Reševalna postaja Murska Sobota (Zdravstveni dom Murska Sobota),
- Društvo za reševalne pse - REPS Maribor idr.

Vsem sodelujočim ekipam in delovnim komisijam na preverjanju usposobljenosti, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme, kakor tudi gostiteljici letošnjega preverjanja - MO Murska Sobota, se najlepše zahvaljujemo za udeležbo oz. za pomoč pri pripravah in izvedbi aktivnosti.


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)