Facebook
Twitter
YouTube

Seja Delovne skupine za EURWNP (4. 6. 2007)

Seja Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA (EURWNP) v Murski Soboti, 31. 5. 2007

V četrtek, 31. 5. 2007 je Izpostava URSZR Murska Sobota na podlagi VI. točke Načrta aktivnosti obmejnega sodelovanja Izpostave URSZR Murska Sobota na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2007 organizirala sejo Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA v Murski Soboti.

Že več let poteka zelo aktivno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota, madžarskima obmejnima županijama Zala in Železno, obmejnima avstrijskima deželama Štajersko in Gradiščansko ter hrvaško obmejno Medžimursko županijo. Sodelovanje poteka na podlagi meddržavnih dvostranskih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Madžarsko, Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med oblike obmejnega sodelovanja sodijo tudi aktivnosti v Delovni skupini za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA, v katerih redno sodelujemo tudi predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota. Slovenski predstavniki sodelujemo v Delovni skupini zaenkrat le kot pridruženi člani, ker Slovenija še nima upravnih regij. Kljub temu Delovna skupina upošteva in podpira naše predloge.

V okviru seje Delovne skupine je Izpostava URSZR Murska Sobota organizirala tudi ogled Regijskega centra za obveščanje Maribor. Regijski center za obveščanje Maribor je do sedaj edini center za obveščanje, ki je v svoj sistem integriral dispečersko službo nujne medicinske pomoči in dispečerja gasilca. Delovni skupini je bilo predstavljeno delovanje regijskega centra za obveščanje, delo dispečerske službe nujne medicinske pomoči in delo dispečerja gasilca.

Na sami seji pa so bile predstavljene že izvedene aktivnosti Delovne skupine v letu 2007 in bodoče aktivnosti v letu 2007, ki še čakajo članice Delovne skupine.

Izpostava URSZR Murska Sobota je v okviru Delovne skupine v letu 2007 aktivno sodelovala na:
– seji Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami v Zalaegerszegu, v terminu 15. 2. 2007;
– županijskem mladinskem tekmovanju zaščite in reševanja v Železni županiji v Szentgotthárdu, v terminu 17. 4. 2007 (OŠ Kuzma);
– županijskem mladinskem tekmovanju zaščite in reševanja v županiji Zala v Zalaegerszegu, v terminu 8. 5. 2007 (DOŠ Dobrovnik);
– otroški olimpiadi »Safety Tour – 2006« v deželi Gradiščanski v Deutsch Kaltenbrunnu, v terminu 10. 5. 2007 (OŠ Sveti Jurij).

Tudi naša Izpostava vabi članice Delovne skupine na razne aktivnosti, ki jih izvaja. V letu 2007 je Izpostava izvedla že:
– osrednjo prireditev ob 1. marcu – "Dnevu Civilne zaščite" v Ljutomeru, v terminu 2. 3. 2007;
– regijski natečaj najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče«, na katerem so sodelovale 
   OŠ sosednjih    obmejnih županij in dežel – Osrednja slovesnost v Murski Soboti, v terminu 22. 3. 2007 in
- XIII. regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne Zaščite in Rdečega križa pa bo Izpostava organizirala 2. 6. 2007 v Murski Soboti.

 

KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE