Facebook
Twitter
YouTube

Informacija za javnost - XIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2007 (29. 5. 2007)

Informacija za javnost v zadevi razpisa XIII. izbirnega-regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju.

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota organizirata, že tradicionalno, XIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 2. junija 2007, v mestnem parku v Murski Soboti. Gostiteljica letošnjega preverjanja je Mestna občina Murska Sobota.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Namen letošnjega regijskega preverjanja s predstavitvijo dejavnosti je naslednji: 
- utrjevati znanje in obvladovanje veščin iz prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, letos s poudarkom na poškodbah ob prometnih nesrečah, 
- obnavljati praktično znanje in izurjenost za usklajeno delo članov ekipe pri dajanju prve pomoči in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči, 
- razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekip pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah, 
- vzpodbujati težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči ob upoštevanju sodobnih učnih metod in sodobnih dosežkov v prvi pomoči, 
- razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah interes za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti, 
- okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah, 
- predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.

Na regijskem preverjanju bodo ekipe prve pomoči sodelovale v štirih kategorijah:
A. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Republike Slovenije, katerih noben pripadnik ekipe ni končal usposabljanja za področje zdravstva (IV., V. ali višja stopnja medicinske šole);
B. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega Križa iz Republike Slovenije, katerih pripadniki so končali izobraževalni program medicinske šole (IV., V. ali višje stopnje);
C. ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav in
D. ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije,
in sicer po enotnem programu preverjanja na realistično prikazanih poškodbah na štirih delovnih točkah.

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in železno ter hrvaške županije Medžimursko. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

Na letošnji razpis se je do danes prijavilo 11 domačih in 5 tujih ekip prve pomoči naslednjih ustanoviteljev:
– Mestna občina Murska Sobota (3 ekipe - A kategorije)
– Dom starejših občanov Ljutomer (1 ekipa - B kategorije)
– NAFTA Lendava (1 ekipa - A kategorije)
– Srednja zdravstvena šola Rakičan (1 ekipa – D kategorije)
– OZ RK Gornja Radgona (1 ekipa - A kategorije)
– Občina Radenci (1 ekipa - A kategorije)
– Občina Tišina (1 ekipa - A kategorije)
– Občina Ljutomer (2 ekipi - A kategorije)
– Slovenska vojska, Vojašnica Celje - 20. MOTB (1 ekipa - B kategorije)
– Županija Zala (2 ekipi - C kategorije) – Županija Železno (2 ekipi - C kategorije)
– Županija Medžimursko (1 ekipa – D kategorije)

Še vedno pričakujemo prijave ekip iz nekaterih občin oz. organizacij.

Tudi letos smo se organizatorji odločili, da v sklopu preverjanja popestrimo samo dogajanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, policije, SV, kinologov in tabornikov, RKS, nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.

Tako bodo svojo dejavnost in opremo na območju Trga zmage predstavili:
– Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota,
– Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota,
– Policijska uprava Murska Sobota,
– Slovenska vojska - Vojašnica Celje - 20. MOTB,
– gasilska društva širšega pomena: GD Murska Sobota, PGD Ljutomer, PGD Gornja Radgona, PIGE Eko Nafta Lendava, 
– Štab Civilne zaščite za Pomurje – regijski oddelek za RKB izvidovanje, 
– Štab Civilne zaščite za V. Štajersko – regijska enota za varstvo pred NUS 
– Štab Civilne zaščite MO Murska Sobota – tehnično reševalna enota, 
– Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona in Reševalna postaja Murska Sobota, 
– Reševalna postaja Murska Sobota (Zdravstveni dom Murska Sobota), 
– Društvo za reševalne pse - REPS Maribor idr.

Vljudno vabimo vse občanke in občane mesta Murska Sobota, kakor tudi vse ostale zainteresirane iz Pomurja in okolice, da si vzamejo čas in si pobliže ogledajo načrtovane sobotne aktivnosti.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora,

Martin SMODIŠ
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

informacija za javnost (PDF datoteka)

Vabilo (PDF datoteka)