Facebook
Twitter
YouTube

OBVESTILO - XIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2007 (28. 5. 2007)

Obvestilo privljenim na razpis XIII. izbirnega-regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju.

Obveščamo vas, da bo XIII. izbirno-regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izvedeno v soboto 2. 6. 2007 na območju mestnega parka Murska Sobota.
Preverjanje bo potekalo po naslednji časovnici:
– od 7.30 do 8.00 – prihod in prijava ekip
– od 8.00 do 8.30 – zbor udeležencev, seznanitev s potekom preverjanja
– od 8.30 do 8.45 – priprava ekip
– od 9.00 naprej - preverjanje usposobljenosti ekip
– ob 15.30 – zbor udeležencev in razglasitev rezultatov

Zborno mesto za vse udeležence je na ploščadi pred gradom v Murski Soboti. Parkiranje za udeležence bo urejeno na delu Kardoševe ulice in delu ulice od vhoda iz Grajske ulice do gradu (dovozna cesta do gradu).

V času aktivnosti XIII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bo na območju Trga zmage odvijala predstavitev dejavnosti in opreme posameznih organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zaiteresirani ogledali tudi omenjeno predstavitev.

Obvestilu so priložena Pravila za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE